Vänster spalt

Orimattilan Pohjola-Norden 

 

Pohjola-Nordenin Orimattilan paikallisyhdistys on Suomen Pohjola-Nordenin valtakunnallisen liiton jäsen. Vuosi 2017 on yhdistyksen 50. toimintavuosi. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 23.08.1967.

Orimattilan Pohjola-Norden ry pyrkii lisäämään paikallisesti kiinnostusta pohjoismaisia kieliä ja kulttuureita kohtaan sekä toimimaan tiedottajana ajankohtaisissa asioissa liiton ja paikallisyhdistyksen jäsenten välillä.

Järjestämme jäsenistöllemme ja muille orimattilalaisille pohjoismaisuuteen liittyvää toimintaa. Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja kaupungin kulttuuritoimen ja koulujen kanssa. Pohjoismaista kulttuuria ja pohjoismaisia perusarvoja tarvitaan tulevaisuudessakin.

Jäsenkirje 3/2017 ja toimintasuunnitelma 2018 (pdf)

Jäsenkirje 21.8.2017 (pdf)

Jäsenkirje 1/2019 (pdf)


 

 

 

Höger spalt

Yhteystiedot

 

Puheenjohtaja 
Hilkka Korpela
hmkorpela(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja 
Anja Mononen

Sihteeri
Sirkku Palokangas
sirkku.palokangas(at)gmail.com

Rahastonhoitaja
Pirkko Heinonen  

Jäsen
Merja Vallas

 

Tulevia tapahtumia

Katso tästä yhdistyksen tulevat tapahtumat.

PN-lehti

PN-lehti ilmestyy seuraavan kerran maaliskuussa 2017.

Norden-yhdistysten liiton lausunnot

Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä.